• om oss

Personvernerklæring

1. Personvern hos AccuPath®
AccuPath Group Co., Ltd. ("AccuPath®") respekterer personvernrettighetene dine og vi er forpliktet til ansvarlig bruk av personopplysninger angående alle interessenter. For dette formål er vi dedikert til å overholde databeskyttelseslover, og våre ansatte og leverandører overholder interne personvernregler og retningslinjer.

2. Om denne policyen
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan AccuPath®og dets tilknyttede selskaper behandler og beskytter personlig identifiserbar informasjon som denne nettsiden samler inn om sine besøkende ("personopplysninger").AccuPath®'nettsiden er ment å brukes av AccuPath®kunder, kommersielle besøkende, forretningsforbindelser, investorer og andre interesserte parter for forretningsformål.I den grad AccuPath®samler inn informasjon utenfor denne nettsiden, AccuPath®vil gi en separat melding om databeskyttelse der gjeldende lover krever det.

3. Databeskyttelse gjeldende lover
AccuPath®er etablert i flere jurisdiksjoner, og denne nettsiden kan nås av besøkende basert i forskjellige land.Denne policyen er ment å varsle datasubjekter angående personopplysninger i et forsøk på å overholde de strengeste av alle databeskyttelseslover i jurisdiksjonene der AccuPath®opererer.Som behandlingsansvarlig, AccuPath®er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger for de formål og med midlene beskrevet i denne personvernerklæringen.

4. Behandlingens lovlighet
Som besøkende kan du være kunde, leverandør, distributør, sluttbruker eller ansatt.Denne nettsiden er ment å informere deg om AccuPath®og dets produkter.Det er i AccuPath®'s legitime interesse for å forstå hvilket innhold besøkende er interessert i når de surfer på sidene våre, og noen ganger å bruke denne muligheten til å samhandle direkte med dem.Hvis du gjør en forespørsel eller kjøp via nettstedet vårt, er lovligheten av behandlingen gjennomføringen av en kontrakt som du er part i.Hvis AccuPath®er under juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse til å føre en oversikt over eller avsløre informasjon samlet på denne nettsiden, så er lovligheten av behandlingen den juridiske forpliktelsen som AccuPath®må overholde.

5. Innsamling av personopplysninger fra enheten din
Selv om de fleste av sidene våre ikke krever noen form for registrering, kan vi samle inn data som identifiserer enheten din.For eksempel, uten å vite hvem du er og med bruk av teknologi, kan vi bruke personlige data som enhetens IP-adresse for å vite din omtrentlige plassering i verden.Vi kan også bruke informasjonskapsler for å få informasjon om opplevelsen din på denne nettsiden, for eksempel sidene du besøker, nettsiden du kom fra og søkene du utfører.Behandlingen av dine personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler er forklart i våre retningslinjer for informasjonskapsler.Totalt sett bruker disse behandlingsaktivitetene dine personlige enhetsdata som vi streber etter å beskytte med tilstrekkelige nettsikkerhetstiltak.

6. Innsamling av personopplysninger ved hjelp av et skjema
Spesielle sider på denne nettsiden kan tilby tjenester som krever at du fyller ut et skjema, som samler inn identifiserende data som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, samt data knyttet til tidligere arbeidserfaring eller utdanning, avhengig av innsamlingsverktøy.For eksempel kan det å fylle ut et slikt skjema være nødvendig for å administrere forespørselen din om å motta skreddersydd informasjon og/eller gjøre tjenester tilgjengelige via nettstedet, for å levere deg produkter og tjenester, for å gi deg kundestøtte, for å behandle søknaden din, etc. Vi kan behandle personopplysninger til andre formål, for eksempel for å markedsføre produkter og tjenester som vi tror kan være av interesse for helsepersonell og pasienter.

7. Bruk av personopplysninger
Personopplysninger samlet inn av AccuPath®gjennom denne nettsiden brukes til å støtte vårt forhold til kunder, kommersielle besøkende, forretningsforbindelser, investorer og andre interesserte parter for forretningsformål.I samsvar med databeskyttelseslover gir alle skjemaer som samler inn dine personopplysninger detaljert informasjon om de spesifikke formålene med behandlingen før du frivillig sender inn dine personopplysninger.

8. Sikkerhet for personopplysninger
For å beskytte personvernet ditt, AccuPath®implementerer cybersikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten til dine personopplysninger når du samler inn, lagrer og behandler personopplysningene du deler med oss.Disse nødvendige tiltakene er av teknisk og organisatorisk karakter og tar sikte på å forhindre endringer, tap og uautorisert tilgang til dine data.

9. Deling av personopplysninger
AccuPath®vil ikke dele din personlige informasjon samlet inn fra denne nettsiden med en ikke-relatert tredjepart uten din tillatelse.Ved normal drift av nettstedet vårt instruerer vi imidlertid underleverandører om å behandle personopplysninger på våre vegne.AccuPath®og disse underleverandørene implementerer passende kontraktsmessige og andre tiltak for å beskytte dine personopplysninger.Spesielt kan underleverandørene kun behandle dine personopplysninger under våre skriftlige instruksjoner, og de må implementere tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine data.

10. Overføring over landegrensene
Din personlige informasjon kan lagres og behandles i ethvert land der vi har fasiliteter eller underleverandører, og ved å bruke tjenesten vår eller ved å oppgi personopplysninger kan informasjonen din overføres til land utenfor ditt bostedsland.I tilfelle en slik grenseoverskridende overføring, er hensiktsmessige kontraktsmessige og andre tiltak på plass for å beskytte dine personopplysninger og for å gjøre overføringen lovlig i samsvar med databeskyttelseslover.

11. Oppbevaringsperiode
Vi vil beholde personopplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet(e) de ble innhentet for og i henhold til databeskyttelseslover og god praksis.For eksempel kan vi lagre og behandle personopplysninger så lenge vi har et forhold til deg og så lenge vi leverer produkter og tjenester til deg.AccuPath®kan bli pålagt å lagre noen personopplysninger som et arkiv så lenge vi har for å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse som vi er underlagt.Etter at datalagringsperioden er nådd, AccuPath®skal slette og ikke lenger lagre dine personopplysninger.

12. Dine rettigheter angående personopplysninger
Som datasubjekt kan du også utøve følgende rettigheter i henhold til databeskyttelseslovene: Rett til tilgang;Rett til retting;Rett til sletting;Rett til begrensning av behandlingen og til å protestere.For spørsmål angående dine rettigheter som datasubjekt, vennligst kontaktcustomer@accupathmed.com.

13. Oppdatering av policyen
Denne policyen kan oppdateres fra tid til annen for å tilpasse seg juridiske eller regulatoriske endringer knyttet til personopplysninger, og vi vil angi datoen policyen ble oppdatert.

Sist endret: 14. august 2023